Wypadki

Wypadek przy pracy – definicja

Zgodnie z art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Rozróżniamy:

Pozostałe wypadki przy pracy, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej wymienionych nazywa się „lekkimi”, bądź „zwykłymi”.

Obowiązki pracodawcy wynikające z wystąpienia wypadku przy pracy

Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest ustalenie i zbadanie okoliczności, przyczyn wypadku przy pracą. w skład takiego zespołu najczęściej wchodzi:

W przypadku gdy zakład jest zbyt mały, co uniemożliwia utworzyć tak dużego zespołu powypadkowego, powołuje się 2 osobowy skład, w którego wchodzi pracodawca oraz zewnętrzny specjalista.

Następnie zespół powypadkowy:

Dokumentacja powypadkowa

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić:

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy – definicja

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

Wypadek w drodze do/z pracy – definicja

Zgodnie z art. 57b Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Ponadto za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się też przypadki, gdy droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Agencja Ochrony Pracy "PERFECT" gwarantuje szybkie przeprowadzenie spraw związanych:

Pamiętaj! Na sporządzenie protokołu powypadkowego masz 14 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.

Jeśli w Twojej firmie zdarzył się wypadek - nie zwlekaj i powiadom specjalistów!.

Podstawa prawna