Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień energetycznych - Grupa 2

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplno-energetycznych.

Czas trwania:

min 8 godz. lekcyjne

Program szkolenia:

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Terminarzem szkoleń.