Ergonomia

Ergonomia (grec. ergon - praca, nomos - prawa naturalne), oznacza „naukę o pracy”.
Istnieje wiele definicji ergonomii. Jedna z nich wskazuje, że ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu.
Dążeniem osoby dokonującej oceny stanowiska pracy i warunków panujących na nim podczas wykonywania określonych zadań, będzie dostosowanie tego miejsca pracy w jak największym zakresie do rodzaju wykonywanej pracy, wynikających z tego ograniczeń i potrzeb operatora. Po uwzględnieniu tych elementów możliwe będzie określenie stanowiska mianem ergonomicznego.

Źródło: www.pip.gov.pl

Ergonomiczne stanowiska pracy oddziaływają pozytywnie na pracowników m.in. poprzez:

Agencja Ochrony Pracy PERFECT w celu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach oferuje następujące usługi z zakresu ergonomii pracy:

Pracodawco!

Już dziś zadbaj o ergonomiczność stanowisk swoich pracowników.
Skontaktuj się z nami!