Outsourcing BHP - pełnienie zadań służby BHP

Agencja Ochrony Pracy PERFECT oferuje Państwu wykonywanie zadań służby bhp przez osoby z długoletnim doświadczeniem, kwalifikacjami i wykształceniem. Powierzając nam zadania służby bhp otrzymają Państwo:

Do zadań służby bhp należy między innymi:

Pracodawco!

Zaufaj nam i powierz zadania służby BHP Agencji Ochrony Pracy PERFECT.

Zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy art. 23711 pracodawca zatrudniający: Pracownik służby bhp powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
Zadania służby bhp przedstawione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. z zm.).