Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień gazowych - Grupa 3

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających. przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Czas trwania:

min 8 godz. lekcyjne

Program szkolenia:

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Terminarzem szkoleń.