Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna i obsługa apteczek

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczestników z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku, wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.

Dla kogo:

Osoby wyznaczone przez pracodawców do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, osoby pracujące w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy oraz osoby odpowiedzialne za obsługę apteczek w miejscu pracy.

Czas trwania:

min 8 godz. lekcyjne

Program szkolenia:

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Terminarzem szkoleń.

szkolenia pierwsza pomoc - fantom Fantom ANN

Pracodawca zgodnie z wymogami art. 209 Kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zgodnie z § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.