Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dla kogo

Kierownicy, brygadziści i pozostali pracownicy wyznaczeni do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości związanych z bezpiecznym zachowaniem się na terenie zakładu pracy na wypadek powstania pożaru, a w szczególności w zakresie:

Czas trwania

Minimum 5 godz. lekcyjnych

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Terminarzem szkoleń.

szkolenia ppoż. - podręczny sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy