Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe czyli prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650

Kodeks pracy jasno określa obowiązki pracodawcy w kwestii ryzyka zawodowego:

Firma PERFECT świadczy usługi z zakresu oceny ryzyka zawodowego, tzn.:

Prawidłowo sporządzona dokumentacja oraz odpowiednie środki profilaktyczne znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Pamiętaj! Każdy wypadek niesie ze sobą dodatkowe koszty i straty wynikające z:

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać:

Nie czekaj i zgłoś się do nas. Oferujemy profesjonalną pomoc w sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji.