Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień elektrycznych - Grupa 1

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej o napięciu do 1,5kV.

Czas trwania:

min 8 godz. lekcyjne

Program szkolenia:

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Terminarzem szkoleń.