Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń wystęujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą; organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy.

Dla kogo:

Pracodawcy, osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz osoby kierujące pracownikami - mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Czas trwania:

min 16 godz. lekcyjne

Program szkolenia: