Dochodzenie powypadkowe

Każdy wypadek przy pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków.

Pracodawca w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia powinien:

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. W tym celu należy powołać zespół powypadkowy złożony ze specjalistów (m. in. pracownika służby BHP), a także do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia w sposób umożliwiający ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Agencja Ochrony Pracy "PERFECT" gwarantuje szybkie przeprowadzenie spraw związanych:

Pamiętaj! Na sporządzenie protokołu powypadkowego masz 14 dni od daty zgłoszenia zdarzenia. Jeśli w Twojej firmie zdarzył się wypadek - nie zwlekaj i powiadom specjalistów!.

Co to jest wypadek przy pracy? Czytaj więcej...