Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.

Dla kogo:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Czas trwania:

min 8 godz. lekcyjne

Program szkolenia: