Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Dla kogo:

Pracownicy inżynieryjno - techniczni (konstruktorzy, technolodzy, projektanci itp.)

Czas trwania:

min 16 godz. lekcyjne

Program szkolenia: