Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno - biurowych

Cel szkolenia:

Opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadmi bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Dla kogo:

Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Czas trwania:

min 8 godz. lekcyjne

Program szkolenia: